Tűzvédelmi szaktevékenység

Mikor kell az Ön cégénél tűzvédelmi szakembert alkalmazni?

A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet határozza meg azokat az eseteket, amikor tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni. A jogszabály értelmében legalább

középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni vagy a szükséges képesítésekkel rendelkező vállalkozást kell megbíznia abban az esetben, ha:

a) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,

b) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2 -t, de legfeljebb 10 000 m2

c) a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,

db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

a) a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett, (minimum heti 40 órában)

b) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg/liter mennyiséget, (minimum havi 16 órában)

c) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m 2 -t, vagy (minimum havi 16 órában)

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel, (minimum havi 16 órában)

da) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,

db) amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

Az a gazdálkodó szervezet, amely a rendelet hatálybalépésekor nem foglalkoztat megfelelő képzettségű személyt, a hatálybalépést követő 180 napon belül köteles gondoskodni. A vállalkozásoknál a tűzvédelem ellátása a rendelet értelmében a szükséges képesítéssel rendelkező szolgáltatás igénybevételével is történhet.