Tűzvédelmi szabályzat

Mikor kell tűzvédelmi szabályzatot készíteni?

1996 évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról  alapján

19 § A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,

b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

A szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:    

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
  • a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre
  • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat
  • kereskedelmi szálláshelyre
  • 8 az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat
  • a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
  • tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m²-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre

Ki készíthet tűzvédelmi szabályzatot illetve tűzvédelmi oktatási tematikát ?

9/2015. (III. 25.)  a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

BM rendeletben meghatározott feltételek esetén  középszintű vagy felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy.