Munkavédelmi képviselő képzés

Munkavédelmi képviselő képzés

A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül munkavédelmi képviselőt vagy képviselőket választani.

A Munkavédelmi törvény módosítása értelmében a korábbi 50-hez képest, már a 20 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalatoknak  kötelező munkavédelmi képviselőt választani. Ennek értelmében jelentősen növekedett azon munkáltatók száma, akiknek figyelembe kell venni ezt a törvényi szabályozást.

A megválasztott munkavédelmi képviselőnek, választást követően egy 16 órás alapképzésen az alapképzést követően, minden évben  egy 8 órás továbbképzésen kell részt venni.

A munkavédelmi képviselő feladata

Alapvető feladata, hogy meggyőződjön az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről. A munkavédelmi képviselő jogosult  belépni a működési területén található munkahelyekre. Az   ott dolgozóktól tájékoztatást kérhet.

Részt vehet a munkáltató azon döntéseinek előkészítésében, melyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára. Véleményt mondhat és kezdeményezheti a munkáltatónál az általa szükségesnek vélt intézkedések megtételét, valamint indokolt esetben a munkavédelmi hatósághoz fordulhat. Részt vehet a munkabalesetek foglalkozási megbetegedések kivizsgálásában és hatósági ellenőrzés esetén jogosult észrevételeit a hatóság képviselőjével is közölni.

A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről.

  • a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról
  • az egészség megóvására, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról
  • a munkavállalók a biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről.

A munkáltató feladata

A munkáltató elsősorban azért felelős, hogy biztosítsa a munkavédelmi képviselő megválasztásához szükséges feltételeket Amennyiben munkavédelmi képviselő megválasztásra kerül, úgy köteles vele együttműködni.

A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa:

  • a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka;
  • a szükséges eszközöket,  technikai, anyagi feltételeket,
  • egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.

A munkavállalónak, a munkavédelmi képviselőnek és a munkáltatónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében együtt kell működniük.

Ki nem lehet munkavédelmi képviselő

Az, aki

  • munkáltatói jogot gyakorol,
  • a vezető hozzátartozója,
  • a választási bizottság tagja
  • a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el

 

A képzéssel kapcsolatos kérdésben keressen bizalommal.

 

Kérjen ingyenesen tájékoztatót, ajánlatot