Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység

Miért kell az Ön cégénél munkavédelmi szakembert alkalmazni?

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szerint:

A munkáltató a munkabiztonsági ( munkavédelmi)  szaktevékenységnek minősített feladatokat csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi, a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokat pedig munkaegészségügyi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti.

A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében   (5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletben) meghatározott

 • veszélyességi osztályhoz,
 • munkavállalói létszámhoz igazodóan

legalább a rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni, e személy részére valamennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni, és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani.

A munkáltatók tevékenységük alapján 3 ( I-II-III) veszélyességi osztályba tartoznak. A veszélyességi osztályokba sorolás (5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletben található) a  Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere: TEÁOR ’08 alapján történik.

A munkáltatókat a veszélyességi osztályon belül az általuk foglalkoztatott munkavállalók – beleértve a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalókat is – állományi létszáma alapján kell csoportosítani:

a) 1-9 munkavállaló között;

b) 10-49 munkavállaló között;

c) 50-500 munkavállaló között;

d) 501-1000 munkavállaló között;

e) 1000 munkavállaló felett

A munkabiztonsági ( munkavédelmi) szakember  foglalkoztatása az előírt alkalmassági feltételekkel rendelkező munkavállaló hiányában polgári jogi szerződés alapján külső szolgáltatás útján is megvalósítható. E foglalkoztatás – függetlenül a formájától – nem mentesíti a munkáltatót az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért e törvényben meghatározott felelőssége alól.

Munkabiztonsági  ( munkavédelmi ) szaktevékenység

 • munkabalesetek kivizsgálása
 • közreműködés mentési terv készítésében
 • közreműködés munkavédelmi oktatásban
 • az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése
 • közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében
 • a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése
 • az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása
 • a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
 • közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében
 • a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában részvétel, továbbá a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés.

 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás

A munkáltató az előírt feladatainak ellátásához foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást köteles biztosítani. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása történhet a munkáltató által működtetett vagy a munkáltatóval kötött szerződés alapján külső szolgáltató útján.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a munkáltató felelősségének érintetlenül hagyásával közreműködik az egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet kialakításában, az egészségkárosodások megelőzésében, a munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősített, külön jogszabályok által előírt feladatok ellátásában.

A munkáltatónak biztosítania kell, hogy munkavállalói és azok munkavédelmi képviselői szükséges felvilágosítást a foglalkozás-egészségügyi szolgálattól megkaphassák.