Kockázatértékelés

Munkavédelmi kockázatértékelés

A kockázatértékelés törvényi előírása: A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 54. § (2) bekezdése kimondja, hogy a “munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat”.

Mikor szükséges elvégezni?

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést

  • a tevékenység megkezdése előtt,
  • azt követően indokolt esetben,
  • de legalább 3 évente köteles elvégezni.

Célja

A kockázatértékelés a munkavédelmi követelmények teljesülésének ellenőrzése az esetleges hiányosságok feltárása. Megvizsgáljuk azt, hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja, veszélyeztetheti a munkavállalókat.  Meg kell határozni a konkrét teendőket illetve azokat intézkedések szükségesek annak érdekében, hogy a munkabalesetek és az egészségkárosodások megelőzhetők legyenek.

Indokolt esetnek tekinthető

Az Mvt. a kockázatértékelés újbóli elvégzése indokolt ha:

  • az alkalmazott tevékenység,
  • a technológia,
  • a munkaeszköz
  • a munkavégzés módja,

továbbá minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatás, amely eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak.

Ki végezhet a munkavédelmi kockázatértékelést?

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.  A munkáltató a kockázatértékelés elkészítésével megbízhat munkabiztonsági szakembert és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatót. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónak és a munkavédelmi szakembernek illetve a munkáltatónak együtt kell működni és az elkészült dokumentációt alá kell írniuk.

A kockázatértékelésbe bevonható partnerek

munkavállalók:

  • ők azok akik hatékonyan segíthetik a kockázatértékelést végző(k) munkáját, mert pontosan ismerik az adott munkafolyamatokat, esetleges rejtett veszélyeket is.

tevékenység összetettségétől függően további szakember

  • ergonómus,
  • munkapszichológus, stb….

Dokumentálás

A kockázatértékelést minden esetben dokumentálni kell. A kockázatértékelést követően a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy megtett minden szükséges intézkedést a kockázatok felmérésére és elhárítására, illetve minimálisra csökkentésére.

A dokumentumot a munkáltatónak legalább 5 évig meg kell őriznie

Kérjen ingyenesen tájékoztatót, ajánlatot