Munkavédelem

Mi a munkavédelem?

  • A munkavédelem célja a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, és a munkakörülmények humanizálása. A személyi és tárgyi feltételeket olyan módon kell megteremteni, hogy megelőzhessük a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket, függetlenül a munkavégzés szervezeti vagy tulajdoni formáitól.

Biztonságos munkavégzés feltételei:

  • A balesetek és foglalkozási ártalmak megelőzhetők, ha a munkakörnyezetet biztonságossá tudjuk tenni.  Alapvetően biztonságos munkavégzés  a veszélytelen technika, technológia illetve a munkafeladathoz igazodó munkaszervezéssel  valósítható meg.

A munkavédelem személyi feltételei:

  • A felkészültség, a megfelelő szakképzettség, a foglalkozásban való tájékozottság, a biztonsági előírások ismerete és tudatos gyakorlati alkalmazása.
  • A személyi feltételek kialakításában jelentős szerepe van az oktatásnak, képzésnek.

Oktatás

A munkavállaló csak olyan munkára alkalmazható, amely esetében rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.

A munkáltatónak kell gondoskodnia arról, hogy a munkavállaló

  • munkába álláskor,
  • munkahely vagy munkakör megváltozásakor
  • a biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
  • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  • új technológia bevezetésekor

elsajátítsa  azokat az ismereteket amelyek szükségesek ahhoz, hogy a munkáját biztonságosan tudja elvégezni.

Ne érje baleset, ne szenvedjen el az egészségét veszélyeztető mértékű expozíciót.  Az oktatás tartalmaz elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

Az oktatást az adott munkakörnyezet adottságai figyelembevételével készült oktatási tematika alapján kell elvégezni. Tartalmazzon minden lényeges információt ami a biztonságos munkavégzéshez szükséges.

Munkavédelmi törvény …….

Kérjen ingyenesen tájékoztatót, ajánlatot